Wycieczki Wilno-Troki

W programie wycieczki autokarowej Wilno-Troki, zwiedzanie między innymi takich miejsc jak: Zamek Wielkich Książąt Litewskich – Troki, Cmentarz na Rossie – Wilno, Ostra Brama – Wilno, Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Góra Trzech Krzyży zwiedzanie Starego Miasta – Kowno.